วันที่ 4 ธ.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Dec 3–4, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
Thaison Bain