นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
May 18–19, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Siwapron Kosajan
ธนวัฒน์ สมีแจ้ง
Ninanoi Sasi
tkl_ planes
29 ชนัญชิดา ทุมนานอก
Phuchana wiranja
Pattarin Pattarin