KOTAM 2020
Jun 11–12, 2020
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Van Thanh
Dong Dau
Nguyen Kin