เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดค่ายการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA และเสริมทักษะภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Jun 14–15, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สิรียากร ทันวงษา
Parn Artzatru