CZTERDZIESTOLECIE KAPŁANSTWA
Jul 1–Oct 30, 2018
Ks. Kazimierz Kuczaj SChr (Owner)
Kuczaj Casimir
catholique@orange.fr