2562 กิจกรรม สจล.วิทยาเขตชุมพร เป็น “ศูนย์ประสานงานและที่พักฉุกเฉิน” ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มาให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือ และเยี่ยมชมห้อง Smart Data Center : 2019: since PCC Campus has served as an evacuation center to help people in the community and victims of tropical storm, Pabuk, the Governor has visited to check up for the preparation as well as the Smart Data Center which can regularly sharing up-to-date messages regarding to the storm.
Jan 2–9, 2019
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)