20180726วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
Jul 25–26, 2018
Chanyoot Meepoh (Owner)
จีรวรรณ เสลา
Aplus Mus