วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อหารือข้อราชการ ชี้แจง แนะนำ การปฏิบัติราชการ และเตรียมจัดงานสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)