การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานระยะ ๑ ปี ผอ.สพป.เลย เขต ๒ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง
Nov 4–5, 2021
ประชาสัมพันธ์ เลย เขต ๒ (Owner)
PRIN KANJANARAJIT
ปิยพร ราชโส
Wanaprai Yodput
มีชัย โสกันทัต
เสกสรร จันทวัน
supanit permpool
Wallop Wiboonkoon
ประสิทธิ์ คํากิ่ง