วันที่ 22 ธ.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Dec 22, 2020
 · 
Shared
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)