שיוט דקר לאכזיב 2020
Jun 4 – 5, 2020
Amit Y (Owner)
Ira Yogev
Lior Kahan
Izhak Stern
Zvika Mantel
Shay Alon
Arie Rothman
Nikita Yeryomin
yossi hochma