2563 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดให้มีการแข่งขันออกแบบและพัฒนา “TSAE Auto Challenge 2020 Student Formula” ขึ้นในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามปทุมธานี สปีดเวย์ โดยมีสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน จากในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียรวม 36 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นรถแบบ Student Formula ประเภทยานยนต์น้ำมัน จำนวน 29 สถาบัน และ แบบ Student Formula ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) จำนวน 7 สถาบัน ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน JSAE Student Formula ณ ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าส่งทีม TERMINAL เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภท Student Formula ประเภทยานยนต์น้ำมัน และ Student Formula ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) การแข่งขันครั้งนี้ ทีม TERMINAL ได้ออกแบบ วิจัย และสร้างรถ โดยความร่วมมือของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ ผลการแข่งขัน รถ Student Formula ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และในโอกาศเดียวกันนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจได้เข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจ Formula ทำให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้การแข่งขัน และได้พัฒนาตัวเอง
Feb 8–10
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)
คิตตี้ คิดตี้ สามูตตี้