2563-07-06-ยินดีต้อนรับบุคคลากรใหม่คุณครูรุ้งโรจน์ เพ็งแจ่ม ครูภาษาจีน และคุณครูปริชาติ แสงงาม ครูหอพัก วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
Jul 5, 2020
swsk school (Owner)
Roungroj Pengjam