Vinh Hương - Thánh lễ Tiệc ly
27 thg 7, 2000
huong Cao (Chủ sở hữu)
Lập Ninh