นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 เรียนปฏิบัติการเพาะพันธุ์และแปลงเพศปลานิล ณ ศพจ. นครสวรรค์
Aug 30
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)