กิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ครั้งที่ 6 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ท่านสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1และคณะที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมในกิจกรรม“UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ครั้งที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ณ โรงเรียนมหรรณพาราม ทั้งนี้ กิจกรรม “UNSEEN SESAO1 เลอค่าที่คุณห้ามพลาด”ของสพม.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารทุกระดับทั้งในกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และบุคคลที่สนใจ บุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมบริหารจัดการ ได้ชื่นชมทรัพยากรล้ำค่า ทั้งสำรวจส่งเสริมการศึกษาฟื้นฟูรักษาทรัพยากรล้ำค่าและศิลปวัฒนธรรมที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษา สังกัด สพม.1 พร้อมจัดให้มีการท่องเที่ยวด้านการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา ในสังกัด
Apr 30, 2000
 · 
Shared
วรพงษ์ แจ่มจำรัส (Owner)