ปันน้ำใจร่วมด้วยช่วยกัน "ด้วยรักและรับใช้"
Dec 31, 2013 – Jul 20, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
จินดา บุตรสละ