2018-12-24 Đêm mừng Chúa Giáng Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
Dec 24, 2018
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Owner)
hai nguyen