24 ม.ค. 66 มอบเกียรติบัตรและรางวัล กิจกรรมการประกวดผลงานอินโฟกราฟิก "การสื่อสารวิทยาศาสตร์" โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
Jan 23
ทัศนียา ทองสม (Owner)
15-403 ณฐมน เวฬุธนราชิน
08-404 ชัชชา ภูมิทักษิณากุล