วันที่ 11 ก.พ. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานต่างๆ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ เนื่องในวันตรุษจีน ประจำปี 2564 โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 16
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
kronkanok saranrom