ชิโนรสจิตอาสาเพื่อสังคม(CSR) ปลูกต้นไม้ในใจคน ปลุกคนชิโนรสรักษ์สิ่งแวดล้อม (4-3-2563)
Mar 3–4
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
Aram Thongmee
Looknam Pimchanok
นางสาวทิพย์เกษร นนธิจันทร์
Onuma Thongpha