กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดป่าห้วยลาด วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง อำเภอภูเรือ พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย วัดป่าเนรมิตวิปัสสนาและวัดพระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
Jun 28–30, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ทัพฟ้า จันทบุตร
AJBCL AJBCL
plyphon kullawong