The 189th Birthday Celebration of Sri Ramakrishna at Ramakrishna Math, Dhaka
Mar 11 – Apr 25
Dhaka Ramakrishna Mission (Owner)
Swami Devadhyanananda