„Musica Warmiensis” – koncert na podstawie rękopiśmiennych zapisów nutowych z XVIII wieku odnalezionych w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie.
Aug 22
Archikatedra Frombork (Owner)
Janina Kozioł
Jolanta Szlachcic
Ewa MM