เลยพิทย์เกมส์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (ชุดที่ 01)
Nov 15–16, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นางสาวโศภิตา สีคํา
pm _
ธัชพล อรรฆยาภรณ์
Tem_ San
อารียา เทิงชน
ศุภชัย ห่วงมิตร
Jakkapat Supromin
rrhuch me