שבוע טחינה תשע"ז
Jan 18–Feb 1, 2017
אולפנת מרכז שפירא (Owner)
עמיחי חבשוש
david or
שלום חבשוש
נעמי ארליך
טליה חבשוש
תאיר ארבל
אליה חסון