นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Mar 28, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)