การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
Mar 3
กลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30 (Owner)
Nawaporn Sriwongchai
or. nattaporn
somporn fungsakul
Kanyawee Tang