Họp mặt Chúa Chiên Lành 2004
Shared
Do Vy Ha (Owner)