เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางสาวธัญญาวรรณ โพธิปัสสา ประธานนักเรียนประจำปี 2561 กล่าวความรู้สึกแสดงความยินดีและมอบตำแหน่งประธานนักเรียนให้กับนางสาวภูซาน ศรีแสงรัตน์ ประธานนักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง
Jun 26, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Thunpimon Soontarawirat