ครูดีศรีพระแม่ ประจำเดือน กรกฏาคม
Oct 18–19, 2020
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร (Owner)
รัดณา แสนรัมย์