ผอ.สพม.30 เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีของโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ในวันที่ 13 ก.พ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล
Feb 13
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์