FTC 2020
Feb 3–9, 2020
Connextions India2 (Owner)
Ashraf Nawaz Khan
CoE-Indutech PSGCT
Archita Khaitan
SANTHOSH ANAND S 17BTT045
Komal Gahletia
Sanowara Akhtar
Pragati Gahlout
Dixha Rani