5 - 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าสอบทั้งหมด 57 คน เป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 2 สถานศึกษา 1.)วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จำนวน 14 คน 2.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์ 43 คน
Jun 24
 · 
Shared
ภาพกิจกรรม เทคนิคจะนะ (Owner)