สพม.ชัยภูมิ จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 25 ก.ค. 2565 ณ ห้องประชุมปู่ขุนหมื่นศรี รร.หนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
Jul 24 – 25, 2022
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
Banana Rawe
panudda teebuaban
ปภาวรินทร์ อาจชมภู
ธัญพร ตรีมูรติ
Kit Kitt
เขมิกา สาทัน
Kriangkrai Jumnongchob
วีระ janda