นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมนำคณะผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
May 7–8, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
somsak8495
กฤศนรัตน์ พุทธเสน