2019 Karate Gishiki - Sayonara Party
Sep 14, 2019
IOGKF (Owner)
Jorge Vazquez
Johan Martin