20201025
Oct 24–25
エフツープラント (Owner)
Toshiakey Kobayashi
菊池禪