แนะแนวการสอบชิงทุนรัฐบาลไทย เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
Jul 25, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
บวรลักษณ์ อาจแก้ว
ญารินดา สหายา