สวนเกษตร Young Smart Farmers
Dec 13, 2016 – Feb 23, 2021
Malasawanphittaya School (Owner)
Wilai Lumpasi