2018 NKC FINAL
Aug 30, 2018
John Zhuang (Owner)
Qiang Shang
David Wang
Debra Hall