วันที่ 21 เมษายน 2565 การแสดงโขนผู้หญิงจันทรเกษม นารายณ์สิบปาง ชุด อสุรนิ้วเพชร ณ ลานประตูวังจันทรเกษม
Apr 21, 2022
งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม (Owner)
สุจิตรา วรรณบวร
ประเสริฐ ฉิมท้วม
Worrarat Imkaow
ชัตชลี ทวานนท์
อัครเดช มณีภาค
ประเสริฐ ฉิมท้วม