סיור תלמידי תכ"ם שכבת י"ב בחברת western digital , פברואר 2018
Jan 28, 2018
אור דרור (Owner)
liron@kdror.co.il