โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแห่งการเรียนรู้และพัฒานาศักยภาพด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอศิตา ปริ้นเซส อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Dec 3, 2018
 · 
Shared
ภาพกิจกรรม สำนักงาน กศน. (Owner)