องศา ทาสี : โครงการปรับปรุงห้องเรียนช่วงปิดภาคเรียน
May 2, 2019
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)
Arun Tangmanogul