วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล นำทีมงานพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง เข้าร่วมงานถนนคนเดิน ณ หมู่บ้านวัฒธรรม 9 ชนเผ่า สองเชื้อชาติ ถนนสวรรค์ชายโขง จังหวัดนครพนม❤️❤️และเทศบาลตำบลพระซองได้รับเกียรติร่วมถ่ายภาพกับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในครั้งนี้
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)