นางสาวปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดสุทธิวราราม
Nov 13 – 14
sosof suthi (Owner)
aunchisa horvechakul
เยาวดี รูปพรม
Rukklao Chatchin