20200213_วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ประจำปี 2563
Feb 12 – 13, 2020
Nairong NR (Owner)
Jurairat Jamsri
Thippaporn Tharbpayasan