Đại Hội Cầu Nguyện Thường Niên Lần Thứ 32 - Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles - Tại Gardena, Los Aneles, California - 10/07/2018
Oct 7, 2018
vncatholicla CôngGiáo (Owner)
Hieu Pham