การเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียน บ้านนาโคก (14 มกราคม 2563)
Jan 13–14
นางณัชชา ทีนา (Owner)
mangkorn sirigunrat
รัตนาภรณ์ พินิจนึก
kingnapha sakuntung